Waarsenburg Advies is een jong bureau dat zich richt op de publieke sector, speciaal het hoger onderwijs. Kernactiviteiten bestaan uit advies en ondersteuning bij:

 • Het moderniseren van missie, lange termijn-visie of strategische doelen
 • Het opzetten van nieuw beleid of meerjarenprogramma’s
 • Het positioneren van instellingsdoelstellingen in het bredere landschap
 • Evaluatie van gevoerd beleid of subsidieprogramma’s
 • Strategische verkenningen voor de middellange tot lange termijn
 • Het begeleiden of ondersteunen van uitvoerings-, verander- en implementatietrajecten

Daarnaast is Waarsenburg Advies actief op het gebied van executive training en coaching.

Oprichter dr. Demetrius J. Waarsenburg (1964) was eerder topambtenaar bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, later programmamanager en staflid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Hij kan bogen op een brede ervaring in de sectoren cultuur, hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, en bezit speciale deskundigheid op het gebied van visie, strategie, subsidiebeleid, digitale ontwikkelingen en persoonlijke advisering. Waarsenburg Advies kan zelfstandig opereren of in samenwerking met partners.

Voor meer informatie: contact@waarsenburgadvies.nl of 06-5265 3472.

In opdracht van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (2016-2017):

 • Strategische toekomstverkenning inzake de grootschalige onderzoeksinfrastructuur van KNAW
  • Humanities Cluster, Amsterdam
  • International Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)
  • Huygens-ING
  • Meertens Instituut
  • Fryske Akademie, Leeuwarden
 • Netherlands Institute of Advances Studies (NIAS), Amsterdam
 • Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD), Amsterdam
 • Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI), Den Haag
 • Opzet en begeleiding van aanvraag voor Excellence in Research Award
 • Opzet en uitvoering van Midterm-evaluatie Strategische Agenda 2016-2020

In opdracht van Bibliotheek Rotterdam:

 • Strategische advisering van Stichting Digitaal Monument Erasmus over missie en doelstelling
 • Opstellen van een landelijk ‘manifest’ voor het positioneren van een programma om het gedachtengoed van
 • Erasmus breed en eigentijds te benutten in het maatschappelijk discours over de grenzen van de vrijheid van meningsuiting.

In opdracht van Comenius Leergang:

 • Masterclasses in de module Wijsheid en Leiderschap
 • Individuele executive coaching

Waarsenburg Advies
Dr. Demetrius Waarsenburg
06 5265 3472
contact@waarsenburgadvies.nl